Dr. Peter Čeferin

Dr. Peter Čeferin je leta 1960 diplomiral na Pravni fakulteti v Ljubljani,magistriral leta 1986 in doktoriral leta 1988. Tema njegove doktorske disertacije je bila Odvetnik, njegova neodvisnost, nekoč in danes, posebej v Sloveniji.

Z opravljanjem odvetniškega poklica je začel leta 1967, leta 1993 pa je s svojima sinovoma Rokom in Aleksandrom Čeferinom ustanovil Odvetniško družbo Čeferin, v okviru katere še danes opravlja odvetniško dejavnost. Pri svojem delu se ukvarja pretežno s kazenskim in ustavnim pravom ter pravom človekovih pravic.

Od tujih jezikov uporablja hrvaški, srbski in nemški jezik.

Dr. Peter Čeferin je avtor številnih strokovnih člankov s področja odvetništva. Je avtor strokovnih in znanstvenih  monografij Neodvisnost odvetnika (Uradni list SR Slovenije 1988), Odvetniška zbornica Slovenije – odlomki iz zgodovine (Odvetniška zbornica Slovenije, 2006) in Odvetništvo na Slovenskem: Od habsburške monarhije do neodvisne države (Litera 2016). Je tudi avtor literarnih del, zbirk kratkih zgodb, ki obravnavajo njegovo odvetniško kariero: Moje odvetniško življenje (Cankarjeva založba, 2012), Valat (Litera, 2013), Moje zgodbe (Litera 2014) in 100 sodnijskih (Litera 2015).

V letih pred osamosvojitvijo Slovenije je bil član Sveta za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin. V tem času je bil tudi pobudnik spremembe tedanjega republiškega zakona o policiji, v skladu s katero so osumljenci pridobili pravico do pomoči zagovornika že ob prvem stiku s policijo in ne šele ob začetku kazenskega postopka, kot je veljalo do takrat.

V letih 1985 do leta 1989 je bil podpredsednik Odvetniške zbornice Slovenije, v letih od 1991 do 1995 pa je bil član Državnega sveta Republike Slovenije.

Odvetniška zbornica Slovenije je dr. Petru Čeferinu v letu 2014 podelila najvišje priznanje za življenjsko delo, in sicer Plaketo dr. Danila Majarona za posebne zasluge pri razvoju odvetništva, ker je “s svojim dolgotrajnim delom in življenjem udejanjal pravne vrednote ter gojil žlahtno tradicijo odvetništva”. Januarja 2018 je uspel v postopku pred Evropskim sodiščem za človekove pravice Čeferin proti Sloveniji (App 40975/08), kjer je sodišče odločilo, da mu je Slovenija kršila pravico do svobode izražanja, ko ga je oglobila zaradi kritičnih izjav o sodišču in izvedencih.

Dr. Peter Čeferin

T | +386 (0)1 786 4640
E | peter.ceferin@ceferin.si
Kontaktirajte me
Scroll to Top