Eva Planinc

Na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani je z odliko diplomirala januarja 2013. V času študija se je eno leto izobraževala na Univerzi v Sheffildu, kjer je opravila tudi del študijskih obveznosti, predvsem s področja prava človekovih pravic in mednarodnega prava. V naši odvetniški družbi se je zaposlila marca 2013 na oddelku za ustavno in mednarodno pravo, nato pa delo na istem področju nadaljevala tudi po opravljenem pravosodnem izpitu. Ukvarja se tudi z gospodarskim pravom. Pri svojem delu aktivno uporablja angleški, pasivno pa nemški in hrvaški jezik.

Stranke sprejema po predhodnem dogovoru.

Eva Planinc

T | +386 (0)30 301 015
E | eva.planinc@ceferin.si
Kontaktirajte me
Scroll to Top