Janez Nemanič

Janez Nemanič je v maju 2021 magistriral na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. V času študija je del študijskih obveznosti opravil na Pravni fakulteti Univerze v Zagrebu, predvsem s področja mednarodnega prava in prava EU. Že pred zaključkom študija se je redno zaposlil v državni upravi. Naši odvetniški pisarni se je pridružil septembra 2021 kot odvetniški pripravnik na kazenskem oddelku.
Pri svojem delu aktivno uporablja angleški in hrvaški, pasivno pa nemški jezik

Janez Nemanič

T | +386 (0)1 786 4640
E | janez.nemanic@ceferin.si
Kontaktirajte me
Scroll to Top