Jožef Klavdij Novak

Na Pravni fakulteti v Ljubljani je diplomiral leta 1996. V naši odvetniški družbi se je zaposlil leta 1999. Jožef Klavdij Novak se ukvarja z odškodninskim pravom, stvarnim in zemljiškoknjižnim pravom, dednim pravom, družinskim pravom, obligacijskim pravom in delovnim pravom. Od tujih jezikov uporablja hrvaški, srbski in angleški jezik.

Stranke sprejema po predhodnem dogovoru.

Jožef Klavdij Novak

T | +386 (0)30 301 019
E | jozefklavdij.novak@ceferin.si
Kontaktirajte me
Scroll to Top