Maja Brunskole

Na Pravni fakulteti v Ljubljani je septembra 2014 diplomirala (cum laude), septembra 2016 pa magistrirala (cum laude). V času študija je bila aktivna v Pravni kliniki varstva okolja, v okviru katere je v soavtorstvu izdala znanstveno monografijo in prejela priznanje za odmevne dosežke na področju obštudijskih dejavnosti. Po končanem študiju se je zaposlila kot sodniška pripravnica na Višjem sodišču v Ljubljani. Oktobra 2018 je magistrirala na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, smer managament, in pridobila naziv magistrica poslovnih ved. V okviru izobraževanj lovskih pripravnikov predava lovsko zakonodajo. Po opravljenem pravniškem državnem izpitu se je zaposlila na oddelku za civilno pravo naše odvetniške družbe.

Od tujih jezikov uporablja angleščino, hrvaščino in srbščino.

Stranke sprejema vsak torek med 15. in 17. uro, izven tega časa pa po predhodnem dogovoru.

Maja Brunskole

T | +386 (0)30 301 044
E | maja.brunskole@ceferin.si
Kontaktirajte me
Scroll to Top