Martina Baškovič

Na pravni fakulteti je z odliko diplomirala maja 2015, področje civilno pravo. Med študijem se je aktivno udejstvovala v mednarodnih vodah. Tako je sodelovala na mednarodnem seminarju Joint Seminar – Legal Harmonisation with EU Law. Prav tako pa je od septembra 2013 do januarja 2014 opravljala študijsko prakso na Stalnem predstavništvu Republike Slovenije pri Evropski uniji v Bruslju.

Še pred končanim študijem je za čela z delom v notarski pisarni. V času dela v notariatu je ob delu opravila tudi pripravništvo na sodišču. Leta 2019 je uspešno opravila pravosodni državni izpit. Izobraževanje nadaljuje kot doktorska študentka Pravne fakultete v Ljubljani, kjer se ukvarja z družinskim pravom.

Leta 2022 se je pridružila naši družbi kot odvetnica na civilnem oddelku.

Pri svojem delu uporablja angleški in hrvaški jezik.

Stranke sprejema po predhodnem dogovoru.

Martina Baškovič

T | +386 (0)30 301 023
E | martina.baskovic@ceferin.si
Kontaktirajte me
Scroll to Top