Civilno pravo

Odvetniki z Oddelka za civilno pravo smo strokovnjaki na področjih civilnega prava, prava osebnostnih pravic, medijskega, delovnega in upravnega prava. Na civilnopravnem področju pa se ukvarjamo z obligacijskim, stvarnim, dednim, družinskim in izvršilnim pravom.

V zadevah, ki spadajo na navedena pravna področja, naše stranke zastopamo v postopkih, ki se vodijo pred sodišči, pa tudi v upravnih in inšpekcijskih postopkih, ki se vodijo pred drugimi državnimi organi.

Za njih sestavljamo pogodbe in druge listine ter jim svetujemo. Pri svojem delu tesno sodelujemo s kolegi iz drugih oddelkov naše odvetniške družbe.

OBRAZEC za pravno pomoč

Oddelki

Uroš Pogačnik

Maja Guštin

Gašper Dernovšek

Jaka Šubic

Nina Čeferin

Marko Kožuh

Polona Žibert Urbanija

Špela Jereb

Samo Rožič

Nik Gačeša

Janez Koščak

mag. Vlasta Petrucci

Tibor Gregl

Sanja Sega

Janez Nemanič

Jožef Klavdij Novak

Maša Novak

Lena Oreškovič

Andrej Pohar

Anja Uzelac

Gaja Čeferin

Aleš Mesarič

Maja Brunskole

Tajda Vraničar

Matic Omerzu

Jakob Klavžar

Jošt Mravljak

Valentina Gorjanc

Eva Planinc