Civilno pravo

Odvetniki z Oddelka za civilno pravo smo strokovnjaki na področjih civilnega prava, prava osebnostnih pravic, medijskega, delovnega in upravnega prava. Na civilnopravnem področju pa se ukvarjamo z obligacijskim, stvarnim, dednim, družinskim in izvršilnim pravom.

V zadevah, ki spadajo na navedena pravna področja, naše stranke zastopamo v postopkih, ki se vodijo pred sodišči, pa tudi v upravnih in inšpekcijskih postopkih, ki se vodijo pred drugimi državnimi organi.

Za njih sestavljamo pogodbe in druge listine ter jim svetujemo. Pri svojem delu tesno sodelujemo s kolegi iz drugih oddelkov naše odvetniške družbe.

OBRAZEC za pravno pomoč

Oddelki

Uroš Pogačnik

Maja Guštin

Gašper Dernovšek

Jaka Šubic

Nina Čeferin

Polona Žibert Urbanija

Jakob Klavžar

Špela Jereb

Marko Kožuh

Janez Koščak

mag. Vlasta Petrucci

Tibor Gregl

Sanja Sega

Janez Nemanič

Jožef Klavdij Novak

Maša Novak

Lena Oreškovič

Andrej Pohar

Anja Uzelac

Gaja Čeferin

Aleš Mesarič

Maja Brunskole

Martina Baškovič

Tajda Vraničar

Matic Omerzu

Samo Rožič

Eva Planinc

Scroll to Top