Civilno pravo

Odvetniki z Oddelka za civilno pravo smo strokovnjaki na področjih civilnega prava, prava osebnostnih pravic, medijskega, delovnega in upravnega prava. Na civilnopravnem področju pa se ukvarjamo z obligacijskim, stvarnim, dednim, družinskim in izvršilnim pravom.

V zadevah, ki spadajo na navedena pravna področja, naše stranke zastopamo v postopkih, ki se vodijo pred sodišči, pa tudi v upravnih in inšpekcijskih postopkih, ki se vodijo pred drugimi državnimi organi.

Za njih sestavljamo pogodbe in druge listine ter jim svetujemo. Pri svojem delu tesno sodelujemo s kolegi iz drugih oddelkov naše odvetniške družbe.

OBRAZEC za pravno pomoč

Oddelki

Uroš Pogačnik

Maja Guštin

Gašper Dernovšek

Jaka Šubic

Nina Čeferin Benedik

Aleš Mesarič

Polona Žibert

Matic Omerzu

Nik Gačeša

Aljaž Čoko

Janez Koščak

mag. Vlasta Petrucci

Tibor Gregl

Sanja Sega

Janez Nemanič

Kaja Kern

Jožef Klavdij Novak

Maša Novak

Lena Oreškovič

Andrej Pohar

Anja Uzelac

Gaja Čeferin Burja

Aleš Mesarič

Maja Brunskole

Tajda Vraničar Klepec

Tjaša Godunc

Jakob Klavžar

Jošt Mravljak

Eva Koderman

Sara Repše

Tjaša Smole

Eva Planinc

Scroll to Top