Gospodarsko pravo

Odvetniki z Oddelka za gospodarsko pravo nudimo storitve svetovanja in zastopanja pravnim osebam in samostojnim podjetnikom in sicer na področjih gospodarskega, civilnega in delovnega prava. Na gospodarskopravnem področju se ukvarjamo s statusnim, davčnim in konkurenčnim pravom, pravom intelektualne in industrijske lastnine, javnih naročil ter vrednostnih papirjev in prestrukturiranja. Na civilnopravnem področju pa opravljamo pravne storitve na področjih pogodbenega, stvarnega in odškodninskega prava.

Za naše stranke sestavljamo pogodbe in splošne akte, v primeru sporov pa jih zastopamo v sodnih, pa tudi upravnih in inšpekcijskih postopkih. V primerih, ko je potreben interdisciplinaren pristop, se povežemo s kolegi iz drugih oddelkov naše odvetniške družbe.

OBRAZEC za pravno pomoč

Oddelki

Uroš Pogačnik

Maja Guštin

Gašper Dernovšek

Jaka Šubic

Nina Čeferin

Marko Kožuh

Polona Žibert Urbanija

Špela Jereb

Samo Rožič

Nik Gačeša

Janez Koščak

mag. Vlasta Petrucci

Tibor Gregl

Sanja Sega

Janez Nemanič

Jožef Klavdij Novak

Maša Novak

Lena Oreškovič

Andrej Pohar

Anja Uzelac

Gaja Čeferin

Aleš Mesarič

Maja Brunskole

Tajda Vraničar

Matic Omerzu

Jakob Klavžar

Jošt Mravljak

Valentina Gorjanc

Eva Planinc