Gospodarsko pravo

Odvetniki z Oddelka za gospodarsko pravo nudimo storitve svetovanja in zastopanja pravnim osebam in samostojnim podjetnikom in sicer na področjih gospodarskega, civilnega in delovnega prava. Na gospodarskopravnem področju se ukvarjamo s statusnim, davčnim in konkurenčnim pravom, pravom intelektualne in industrijske lastnine, javnih naročil ter vrednostnih papirjev in prestrukturiranja. Na civilnopravnem področju pa opravljamo pravne storitve na področjih pogodbenega, stvarnega in odškodninskega prava.

Za naše stranke sestavljamo pogodbe in splošne akte, v primeru sporov pa jih zastopamo v sodnih, pa tudi upravnih in inšpekcijskih postopkih. V primerih, ko je potreben interdisciplinaren pristop, se povežemo s kolegi iz drugih oddelkov naše odvetniške družbe.

OBRAZEC za pravno pomoč

Oddelki

Uroš Pogačnik

Maja Guštin

Gašper Dernovšek

Jaka Šubic

Nina Čeferin Benedik

Aleš Mesarič

Polona Žibert

Matic Omerzu

Nik Gačeša

Aljaž Čoko

Janez Koščak

mag. Vlasta Petrucci

Tibor Gregl

Sanja Sega

Janez Nemanič

Kaja Kern

Jožef Klavdij Novak

Maša Novak

Lena Oreškovič

Andrej Pohar

Anja Uzelac

Gaja Čeferin Burja

Aleš Mesarič

Maja Brunskole

Tajda Vraničar Klepec

Tjaša Godunc

Jakob Klavžar

Jošt Mravljak

Eva Koderman

Sara Repše

Tjaša Smole

Eva Planinc

Scroll to Top