Kazensko pravo

Odvetniki z Oddelka za kazensko pravo nudimo našim strankam pravno pomoč na celotnem področju kazenskega prava. Stranke zastopamo oziroma zagovarjamo v predkazenskih postopkih, ki potekajo pred policijo, v prekrškovnih, kazensko preiskovalnih in kazenskih postopkih, ki potekajo pred sodišči in v postopkih, ki so povezani z izvrševanjem kazenskih sankcij. Vsak od članov našega oddelka je strokovnjak za posamezna ožja kazenskopravna področja, pri svojem delu pa tesno sodelujemo s kolegi iz drugih oddelkov naše odvetniške družbe.

Naše stranke imajo v nujnih zadevah, torej v primerih odvzemov prostosti, hišnih preiskav ali odreditve pripora, na voljo dežurno telefonsko številko, na katero smo odvetniki kazenskega oddelka dosegljivi 24 ur na dan, vse dni v letu.

OBRAZEC za pravno pomoč

Oddelki

Uroš Pogačnik

Maja Guštin

Gašper Dernovšek

Jaka Šubic

Nina Čeferin Benedik

Aleš Mesarič

Polona Žibert

Matic Omerzu

Nik Gačeša

Aljaž Čoko

Janez Koščak

mag. Vlasta Petrucci

Tibor Gregl

Sanja Sega

Janez Nemanič

Kaja Kern

Jožef Klavdij Novak

Maša Novak

Lena Oreškovič

Andrej Pohar

Anja Uzelac

Gaja Čeferin Burja

Aleš Mesarič

Maja Brunskole

Tajda Vraničar Klepec

Tjaša Godunc

Jakob Klavžar

Jošt Mravljak

Eva Koderman

Sara Repše

Tjaša Smole

Eva Planinc

Scroll to Top