Kazensko pravo

Odvetniki z Oddelka za kazensko pravo nudimo našim strankam pravno pomoč na celotnem področju kazenskega prava. Stranke zastopamo oziroma zagovarjamo v predkazenskih postopkih, ki potekajo pred policijo, v prekrškovnih, kazensko preiskovalnih in kazenskih postopkih, ki potekajo pred sodišči in v postopkih, ki so povezani z izvrševanjem kazenskih sankcij. Vsak od članov našega oddelka je strokovnjak za posamezna ožja kazenskopravna področja, pri svojem delu pa tesno sodelujemo s kolegi iz drugih oddelkov naše odvetniške družbe.

Naše stranke imajo v nujnih zadevah, torej v primerih odvzemov prostosti, hišnih preiskav ali odreditve pripora, na voljo dežurno telefonsko številko, na katero smo odvetniki kazenskega oddelka dosegljivi 24 ur na dan, vse dni v letu.

OBRAZEC za pravno pomoč

Oddelki

Uroš Pogačnik

Maja Guštin

Gašper Dernovšek

Jaka Šubic

Nina Čeferin

Marko Kožuh

Polona Žibert Urbanija

Špela Jereb

Samo Rožič

Nik Gačeša

Janez Koščak

mag. Vlasta Petrucci

Tibor Gregl

Sanja Sega

Janez Nemanič

Jožef Klavdij Novak

Maša Novak

Lena Oreškovič

Andrej Pohar

Anja Uzelac

Gaja Čeferin

Aleš Mesarič

Maja Brunskole

Tajda Vraničar

Matic Omerzu

Jakob Klavžar

Jošt Mravljak

Valentina Gorjanc

Eva Planinc