Loading...

Odvetniška družba Čeferin in partnerji posluje neprekinjeno od leta 1967

Dobrodošli v naši odvetniški pisarni

Odvetniška družba Čeferin in partnerji posluje kot naslednica Odvetniške pisarne Čeferin neprekinjeno od leta 1967. Ustanovitelji družbe smo dr. Peter Čeferin in sinova doc. dr. Rok Čeferin ter Aleksander Čeferin. Odvetniki Odvetniške družbe Čeferin in partnerji pravno svetujemo, zastopamo in zagovarjamo stranke pred sodišči in drugimi državnimi organi, sestavljamo listine in zastopamo stranke v njihovih pravnih razmerjih. Vsi odvetniki in vsi odvetniški kandidati naše odvetniške družbe so skladno z zakonom o odvetništvu vpisani v imeniku Odvetniške zbornice Slovenije.

About image

Način dela

Naše stranke prosimo, da nas kontaktirajo in se dogovorijo za termin sestanka v naši pisarni. Že ob priliki tega prvega telefonskega pogovora s stranko ugotovimo, v katero pravno področje spada problem, zaradi katerega stranka išče našo odvetniško pomoč. Na podlagi tega podatka med našimi pravnimi strokovnjaki določimo tistega, ki ima potrebno strokovno znanje s tega področja. Na ta način določeni odvetnik nato stopi v stik s stranko in jo povabi na pogovor v našo pisarno v terminu, ki stranki ustreza. Na tem sestanku se nato lotimo reševanja pravnega problema, zaradi katerega je stranka poiskala našo pomoč.

Kontakt s strankami

Stranke lahko stopijo v stik z nami po telefonu ali po elektronski pošti.

V primeru, da nas kontaktirajo po elektronski pošti, pošljejo kratek opis problema s svojimi podatki (ime in priimek, telefonska številka) na elektronski naslov info@ceferin.si

Po analizi konkretnega pravnega problema stranko pokličemo in se z njo dogovorimo za sestanek.

Gospodarsko pravo

Odvetniki iz Oddelka za gospodarsko pravo nudimo storitve svetovanja in zastopanja pravnim osebam in samostojnim podjetnikom in sicer na področjih gospodarskega, civilnega in delovnega prava. Na gospodarskopravnem področju se ukvarjamo s statusnim, davčnim in konkurenčnim pravom, pravom intelektualne in industrijske lastnine, javnih naročil ter vrednostnih papirjev in prestrukturiranja. Na civilnopravnem področju pa opravljamo pravne storitve na področjih pogodbenega, stvarnega in odškodninskega prava. Za naše stranke sestavljamo pogodbe in splošne akte, v primeru sporov pa jih zastopamo v sodnih, pa tudi upravnih in inšpekcijskih postopkih. V primerih, ko je potreben interdisciplinaren pristop, se povežemo s kolegi iz drugih oddelkov naše odvetniške družbe.

Kazensko pravo

Odvetniki iz oddelka za kazensko pravo nudimo našim strankam pravno pomoč na celotnem področju kazenskega prava. Stranke zastopamo oziroma zagovarjamo v predkazenskih postopkih, ki potekajo pred policijo, v prekrškovnih, kazensko preiskovalnih in kazenskih postopkih, ki potekajo pred sodišči in v postopkih, ki so povezani z izvrševanjem kazenskih sankcij. Vsak od članov našega oddelka je strokovnjak za posamezna ožja kazenskopravna področja, pri svojem delu pa tesno sodelujemo s kolegi iz drugih oddelkov naše odvetniške družbe. Naše stranke imajo v nujnih zadevah, torej v primerih odvzemov prostosti, hišnih preiskav ali odreditve pripora, na voljo dežurno telefonsko številko, na katero smo odvetniki kazenskega oddelka dosegljivi 24 ur na dan, vse dni v letu.

Mednarodno pravo

Odvetniki, ki svoje delo opravljamo v okviru Oddelka za ustavno in mednarodno pravo, smo strokovnjaki na področju prava človekovih pravic in mednarodnega prava. Stranke naše odvetniške družbe zastopamo pred Ustavnim sodiščem Republike Slovenije, Evropskim sodiščem za človekove pravice, Sodiščem Evropske unije in drugimi mednarodnimi ustanovami. Specialistično pravno znanje, ki ga potrebujemo za kakovostno opravljanje svojega dela, redno izpopolnjujemo na različnih znanstvenih srečanjih, na katerih smo kot predavatelji pogosto aktivni tudi sami. V posebej zapletenih primerih sodelujemo tudi z vrhunskimi zunanjimi strokovnjaki z različnih pravnih fakultet.

Civilno pravo

Odvetniki iz Oddelka za civilno pravo smo strokovnjaki na področjih civilnega prava, prava osebnostnih pravic, medijskega, delovnega in upravnega prava. Na civilnopravnem področju pa se ukvarjamo z obligacijskim, stvarnim, dednim, družinskim in izvršilnim pravom. V zadevah, ki spadajo na navedena pravna področja, naše stranke zastopamo v postopkih, ki se vodijo pred sodišči, pa tudi v upravnih in inšpekcijskih postopkih, ki se vodijo pred drugimi državnimi organi. Za njih sestavljamo pogodbe in druge listine ter jim svetujemo. Pri svojem delu tesno sodelujemo s kolegi iz drugih oddelkov naše odvetniške družbe.

Ustavno in mednarodno pravo

Odvetniki, ki svoje delo opravljamo v okviru Oddelka za ustavno in mednarodno pravo, smo strokovnjaki na področju prava človekovih pravic in mednarodnega prava. Stranke naše odvetniške družbe zastopamo pred Ustavnim sodiščem Republike Slovenije, Evropskim sodiščem za človekove pravice, Sodiščem Evropske unije in drugimi mednarodnimi ustanovami. Specialistično pravno znanje, ki ga potrebujemo za kakovostno opravljanje svojega dela, redno izpopolnjujemo na različnih znanstvenih srečanjih, na katerih smo kot predavatelji pogosto aktivni tudi sami. V posebej zapletenih primerih sodelujemo tudi z vrhunskimi zunanjimi strokovnjaki z različnih pravnih fakultet.

Naši odvetniki in pisarne

Sedež Odvetniške družbe Čeferin je že od njene ustanovitve naprej v Grosupljem. Z namenom, da strankam olajšamo dostop do naših odvetniških storitev, smo ustanovili še podružnico v Mariboru.
Našo ekipo sestavlja več kot 30 odvetnikov, odvetniških kandidatov in pripravnikov, ki nudijo kakovostne pravne storitve tako posameznikom, kot tudi domačim in tujim gospodarskim družbam ter drugim pravnim osebam.
Naši odvetniki, odvetniški kandidati in pripravniki opravljajo svoje delo v okviru štirih oddelkov: oddelka za civilno pravo, oddelka za gospodarsko pravo, oddelka za kazensko pravo ter oddelka za ustavno in mednarodno pravo. Člani posameznih oddelkov so strokovnjaki za tista pravna področja, ki spadajo v delokrog teh oddelkov. Skladno z Zakonom o odvetništvu so vsi naši odvetniki vpisani v imenik odvetnikov pri Odvetniški zbornici Slovenije. Odvetniška družba Čeferin in partnerji je članica evropskega združenja odvetnikov (Association of European Attorneys – AEA).

Več informacij o naših odvetnikih

Novice

812/17

Dan odvetniške pravne pomoči pro bono

Odvetniška družba Čeferin in partnerji se bo tudi v letošnjem letu pridružila ˝Dnevu odvetniške pravne pomoči pro bono˝, ki ga vsako leto organizira Odvetniška zbornica Slovenije.  V torek 19.12.2017 bomo vsem posameznikom, ki so pomoči odvetnika potrebni in si zaradi socialne stiske tega ne morejo privoščiti, odprli vrata za brezplačno svetovanje.  Hvaležni vam bomo, če se lahko predhodno najavite in s tem omogočite lažji razpored in manj čakalnih vrst.  Zato vas vabimo, da nas pokličete na telefonsko številko: 01 786 46 40. Naročili vas bomo na termin k odvetniku, ki vam bo z veseljem pomagal.  Lepo vas pozdravljamo in vas v torek pričakujemo pri nas.  Odvetniška družba Čeferin in partnerji
Preberi več
1606/17

50. obletnica Odvetniške družbe Čeferin in partnerji

1. januarja 1967 je bila ustanovljena Odvetniška pisarna Čeferin, ki se je leta 1993 preoblikovala v Odvetni ško družbo Čeferin.  Letos tako naša odvetniška družba praznuje 50. obletnico.  Ob tej priložnosti bomo 16.6. 2017 z našimi sodelavci in poslovnimi partnerji proslavili navedeni jubilej v prostorih Arhitekturnega muzeja v Fužinskem gradu.       
Preberi več
1412/16

Dan odvetniške pravne pomoči pro bono

Odvetniška družba Čeferin in partnerji se bo tudi v letošnjem letu pridružila ˝Dnevu odvetniške pravne pomoči pro bono˝, ki ga vsako leto organizira Odvetniška zbornica Slovenije.  V ponedeljek 19.12.2016 bomo vsem posameznikom, ki so pomoči odvetnika potrebni in si zaradi socialne stiske tega ne morejo privoščiti, odprli vrata za brezplačno svetovanje.  Hvaležni vam bomo, če se lahko predhodno najavite in s tem omogočite lažji razpored in manj čakalnih vrst.  Zato vas vabimo, da nas pokličete na telefonsko številko: 01 786 46 40. Naročili vas bomo na termin k odvetniku, ki vam bo z veseljem pomagal.  Lepo vas pozdravljamo in vas v ponedeljek pričakujemo pri nas.  Odvetniška družba Čeferin in partnerji
Preberi več
212/16

Spoštovane stranke Odvetniške dru žbe Čeferin in partnerji v Kopru

Spoštovane stranke Odvetniške dru žbe Čeferin in partnerji v Kopru, obveščamo vas, da smo poslovanje naše podružnice prenesli v centralo v Grosupljem, kjer so vam na razpolago vsi naši odvetniki. V primeru kakršnihkoli nejasnosti ali vprašanj,  prosimo pokličite na telefon 01 786 46 40 ali pa nam pošljite sporočilo na elektronski naslov info@ceferin.si. Zahvaljujemo se vam za razumevanje in se veselimo sodelovanja z vami tudi v prihodnje.  
Preberi več

Obrazec za pravno pomoč

Izpolnite spodnji obrazec za pravno pomoč. Podatki so zaupne narave.

Close